ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Ακόμα και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς για όλα τα θέματα που αφορούν το τζάκι σας και τη λειτουργία του. Οι τεχνικοί βρίσκονται στη διάθεσή σας για να λύσουν τις απορίες σας ή τυχόν προβλήματα.

Επίσης, αναλαμβάνονται καθαρισμοί καμινάδων και συντήρηση εστίας και καμινάδας - που συνιστάται να πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο μια φορά τον χρόνο, ανάλογα βέβαια με τη συχνότητα χρήσης του τζακιού.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.   

    

Sign up to newsletter    Subscribe